Wednesday, January 28, 2009

Toronto Sun முன்பாக, ஈழத்தில் நடைபெறும் படுகொலைகளுக்காய்...

ஈழத்தில் நடைபெறும் படுகொலைகள் குறித்துப் பாரா முகமாய் இருக்கும் கனேடிய ஊடகங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவற்கு நிகழ்த்தப்படுகின்ற தொடர்ச்சியான கவனயீர்ப்பு போராட்டங்களில் ஒன்றாக ரொரண்டோ சன் பத்திரிகை அலுவலத்திற்கு முன்பு இன்று (Wed Jan 28, 2009) .
நிகழ்வை நடத்த மதியம் 12.00-2.00 அனுமதி தரப்பட்டிருந்தது

இன்று ரொரண்டோவில் Snow Storm ஆக இருந்தும் கிட்டத்தட்ட 300-400 வரையான மக்கள் பெரும்பனியையும் தாண்டி கூடியிருந்தனர்.

நேற்று அதிரடியாக கனேடியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் மாணவர்கள் ரொரண்டோவிலிருந்த இலங்கை உப தூதரகத்தில் நுழைந்து தமது எதிர்ப்பை 25 மாணவர்கள் உள்ளேயேயும், மிகுதியானவர்கள் வெளியேயும் தமிழர்களின் மீதான படுகொலைகளுக்கான எதிர்ப்பைக் காட்டியிருந்தனர். வழமைபோல தூதரகத்தின் அதிகாரியொருவர் 'நீங்கள் தீவிரவாதிகள், உங்களுக்கு பதில் எதுவும் சொல்லத் தேவையில்லை'யென திருவாய் மலர்ந்தருளியிருந்தார். தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் தூதரலாயத்தின் முன் கூடப்போகின்றார்களென அங்கிருந்த மாணவர்களில் ஒருவர் கூறினார். 'மாணவர்களை மாணவர்களாக மட்டுமே விடுங்கள், நிறையச் சாதிப்போம்' என்று எப்போதே கேட்டு கேட்டு கடைசியில் அலுத்தது ஒருபுறம் இருந்தாலும் -காலம் கடந்ததாயினும்- மீண்டும் மாணவர்களின் எழுச்சியானது அவசியமானது; பிறர் தம் அரசியலை இம்மாணவர்கள் மீது திணிக்காதிருக்க கடவ.

Monday, January 19, 2009

Four Journalists including Iqbal Athas flee abroad after Lasantha killing

Four prominent journalists have fled Sri Lanka in the aftermath of “The Sunday Leader” editor Lasantha Wickrematunge’s brutal assassination in broad daylightby motor cycle gunmen in civilian clothes and helmets.

The journalists had allegedly received reliable tip – offs from within the defence ministry that they were on the hit list of the sinister forces behind Lasantha Wickrematunge’s killing and the attack on Sirasa/MTV studio.

After this sudden turn of events four journalists have left the country and gone overseas.

The four journalists are the political columnist of Lankadeepa newspaper Upul Joseph Fernando, Lankadeepa defence columnist, Rathnapala Gamage, Sunday Times defence columnist Iqbal Athas, and Anuruddha Lokuhappuarachchi, Reuters photojournalist.

Iqbal Athas who has been under constant threat had left Sri Lanka earlier and relocated his family abroad.

He had then returned to Colombo and resumed writing in a very restrained and careful manner

His situation report has not appeared in”Sunday Times” for two weeks in succession.

Meanwhile, MTV News Director Chevan Daniel has also left the Country some sources said.

Thanks: transcurrents.com

Sunday, January 11, 2009

A.R.Rahman ற்கு Gloden Globes Award

A.R.Rahman ற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் Golden Globes வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. Slumdog Millionaireன் இசைக்கோர்ப்பில் ஏஆர்ஆருடன் படத்தில் M.I.Aயின் இசையும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


A.R.Rahmanற்கு வாழ்த்துக்கள்.

O Saya...by A.R.Rahman & M.I.A

Thursday, January 08, 2009

அதிகார‌த்தின் முன் உண்மைக‌ளைப்பேசிய‌ ஒரு சிங்க‌ள‌ அறிவுஜீவியின் ம‌ர‌ண‌ம்

"Sunday Leader" Editor Lasantha Wickrematunga shot and hacked to death by Motor Cyclists in civils

Lasantha Wickrematunga, the courageous and Independent editor of the English weekly “The Sunday Leader” was shot and hacked to death by gunmen in civilian garb riding motor cycles.

The shocking incident occurred near the Bakery junction at the land side end of Temple road in Attidiya.

Fifty year old Wickrematunga was first taken to Kalubowila general hospital where emergency surgery was done.

Thereafter he was to be taken to the National Hospital where additional surgery was required.

Since his situation was pronounced as extremely critical he was not moved to the national hospital. Instead doctors at Kalubowila continued to attend to him.Lasantha had lost a lot of blood. His head injuries were serious.

After persistent efforts for more than four hours to save him , finally Lasantha succumbed to his injuries.

Lasantha was on his way to work in the morning when the incident took place at about 9. 15 am.

As was his usual routine Wickrematunga was driving his own car to work alone.

He had observed men on two motor cycles trailing him in a suspicious manner. Lasantha had then telephoned some friends on his cellular and told them of the suspicious motor cyclists following his vehicle.

Initial reports said there were two persons on each motor cycle

When he neared Bakery junction which was very close to his office, the motor cyclists had got ahead of his vehicle and cut across thus blocking him.

Even as Lasantha was forced to brake, one assassin jumped down and ran to the car and shot from the front shattering the windscreen with bullets hitting Lasantha’s chest

Another person got down from the pillion and came up to him by the side and opened the door and began hacking Lasantha with a sabre.He then took out a gun and began firing at point blank range at his ear and head.

The unarmed Wickrematunga was shot in cold blood by cowardly assassins in the chest, ear and head,

He also received many cuts to his body.

The assassins wearing civils then got on to their vehicles and sped away.

All this happened in broad daylight on a busy road with scores of people including Policemen watching.

Lasantha bleeding profusely was rushed to Kalubowila hospital and from there he was to be taken to the Borella national hospital.

But he was not taken there because he could not be moved because of his condition

Large crowds gathered at the Hospital premises.

Finally the end came.

He never gained consciousness.

The fearless editor was noted for his courage and forthrightness in speaking truth to power.

The newspaper was boldly critical of the Government and defence apparatus and also published regular exposures of the corruption, nepotism, racism and misgovernace of the Rajapakse regime

The newspaper was also critical of the Government’s warmongering and advocated a negotiated settlement to the ethnic crisis.

These viewpoints were thorns in the flesh of the government.

There were many incidents of friction with the government including an incident where President Rajapakse threatened Wickrematunga in abusive language on the telephone

On one occasion the government ordered his arrest but could not go ahead due to public protest

The Sunday Leader also criticised Army Commander Sarath Fonseka for his blatantly racist comments.

Currently a legal case is pending in courts against Wickrematunga as defence secretary Gota Rajapakse had filed action for an article alleging corruption in purchase of aircraft

Despite all the threats and danger to his life Lasantha Wickrematunga continued to write and edit fearlessly living up to the motto of his newspaper “Unafraid and un bowed”

He fought to the last never bowing or compromising with the racist Rajapakse regime

We his friends and colleagues salute him.

Lasantha co - founded “The Sunday Leader” in 1994

The shocking and brutal assassination t resulted in severe condemnation of the Government as it was crystal clear as to who was responsible

There seemed to be little doubt in the minds of most people that the “terror Squad” attached to the Intelligence unit of an armed force was responsible

The cowardly elements responsible for several attacks on media personnel and institutions was held responsible his death

Hundreds of people gathering at the Hospital were praying for Lasantha Wickrematunga as he was fighting his last battle.

We at “Transcurrents. Com” join those souls in praying for Lasantha Wickrematunga

We also extend our condolences and sympathies to his family members.

The fourth estate has lost one of her most brave sons.

The media world and Sri Lanka have suffered an irredeemable loss.

(Thank you: Transcurrents News)